Er jeres virksomhed gearet til fremtidens krav om bæredygtighed?

Forstå, hvordan du vender FN's verdensmål til ny forretning.

Med en Positive Impact Commerce Assessment hjælper vi vores kunder til at fastslå præcis, hvor de ligger i forhold til FN’s verdensmål i relationen med deres leverandører. Man kan kalde det en baseline for bæredygtige leverandørrelationer, som hedder ”Positivt Impact Commerce Rating”

FN’s verdensmål byder på enorme muligheder for danske virksomheder. Hvis altså de griber chancen og er med fra start. Uanset vi er klar eller ej, så kommer verdensmålene. De er vedtaget af samtlige 193 medlemslande og vil i de kommende år blive implementeret ned igennem samfundet, videre ned i erhvervslivet og i vores enkelte virksomheder…

En PIC validering af virksomhedens niveau for bæredygtige leverandørrelationer kan bruges til at skabe et gennemskueligt og visuelt beslutningsgrundlag, så jeres virksomhed nemt kan lave handlingsplaner for, hvordan de kan sammensætte den optimale supply chain – hvilke leverandører skal erstattes med andre, der er bedre og billigere og mere bæredygtige.

I kan enten vælge at tage en ”lite” version af PIC testen på ca. 40 spg. eller den fulde test, der går helt op til 129 spg. I begge tilfælde vil testen blive leveret via en faciliteret workshop, hvor deltagerne bliver hjulpet til at finde de korrekte svar. Deltagerne vil gå derfra med en ”rating” og en konkret handlingsplan for, hvordan de kan komme nærmere FN’s verdensmål og skabe en mere bæredygtig virksomhed.

I kan vælge at tage testen for jeres virksomhed alene på en åben workshop, hvor andre virksomhed også deltager eller I kan vælge at invitere et udvalg af jeres vigtigste leverandører med på en lukket workshop, sådan at de også kan tage testen.

PIC Lite

  • Åben workshop med plads til to deltagere fra jeres virksomhed
  • Etablering af baseline for, hvor virksomheden står ift FN’s verdensmål
  • Test baseret på ca. 40 spg.
  • Faciliteret workshop med vejledning og træning i sustainable leadership

Pris:

Løsning 1:

Virksomheden alene:

kr. 5.625
(åben workshop)
Løsning 2:

Virksomheden + 10 foretrukne leverandører:

kr. 43.000
(lukket workshop)
Løsning 3:

Fra 11-20 leverandører:

kr. 43.000 + kr. 3.500
pr. leverandør over 10
Løsning 4:

Fra 21 leverandører:

kr. 78.000 + kr. 2.600
pr. leverandør over 20

Datoer:

23.marts 2021 09.00-13.00
21.april 2021 09.00-13.00
5.maj 2021 09.00-13.00
Lukket workshop - dato efter aftale

PIC Basic

  • Åben workshop med plads til to deltagere fra jeres virksomhed
  • Etablering af baseline for, hvor virksomheden står ift FN’s verdensmål
  • Test baseret på ca. 129 spg.
  • Faciliteret workshop med vejledning og træning i sustainable leadership

Pris:

Løsning 1:

Virksomheden alene:

kr. 11.250

(åben workshop)
Løsning 2:

Virksomheden + 10 foretrukne leverandører:

kr. 86.625

(lukket workshop)
Løsning 3:

Fra 11-20 leverandører:

kr. 86.825 + kr. 7.000
pr. leverandør over 10
Løsning 4:

Fra 21 leverandører:

kr. 156.825 + kr. 5.200
pr. leverandør over 20

Datoer:

7.april 2021 09.00-16.00
29.april 2021 09.00-16.00
19.maj 2021 09.00-16.00
Lukket workshop - dato efter aftal

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligegledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber. Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømøssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

FN's 117 verdensmål

Hør mere om Sustainable Procurement