Netværksgruppe

Bæredygtig forretning Et slagkraftigt netværk for økonomi- og procurementansvarlige

Faglighed uden stærkt lederskab er som et søm uden en hammer eller en pil uden en bue

Sustainable Procurement handler om stærke faglige færdigheder. Men det kan ikke stå alene. I denne gruppe arbejder vi målrettet med at klæde medlemmerne på med de nyeste successtrategier indenfor økonomiledelse. Med træning i cutting-edge redskaber og digitale værtøjer, AI-understøttede metoder og anden faglighed der kan ændre arbejdsgangene og skabe mulighed for optimering, effektivisering og udvikling. 

Men fremtidens rolle for økonomi- og procurementansvarlige stiller meget højere krav til lederskab. Til øget synlighed og indflydelse ved lederbordet og i organisationen. 

Forandringsskabende - ikke forandringsparat

Som medlem vil du blive trænet i din adaptability (AI). Vi arbejder målrettet på at udvikle dit mindset og dit mentale beredskab. Målet er et stærkere og mere målrettet lederskab, hvor proaktiv og opsøgende adfærd er vejen til stærkere indflydelse. 
Vores medlemmer skal have en stærkere og mere synlig rolle i forretningen. De skal have stærkere kommerciel forståelse og evne at få deres budskaber og strategier kommunikeret ud til alle stakeholders med tydelighed og gennemslagskraft. 
Faglighed kan aldrig stå alene. Det er vores lederskab, der oversætter faglighed til adfærd. Det er vores synlighed og kommunikation, der øger vores indflydelse.

Ledelsesperspektiv på økonomiafdelingen

I netværket diskuterer vi, hvordan du håndterer de krav, som nye teknologier stiller til din lederrolle. Vi ser både på, hvilket mindset det fordrer, hvordan du gør medarbejderne til medskabere af forandringer og hvordan du bruger din personlighed mere aktivt som et ledelsesgreb.

Målgruppe:

  • CFO’s i SMV’ere
  • Økonomichefer i mellemstore virksomheder
  • Procurement ansvarlige i store virksomheder
  • Financial & business controllers 

Gruppens formål

–       At sikre, at fremtidens økonomi- og procurement-ansvarlige er fagligt up-to-date med de nyeste og vigtigste faglige redskaber og strategier og dermed sikre deres berettigelse og aktualitet.

–       At træne og udvikle medlemmerne i konkrete systemer og cutting-edge løsninger der kan give virksomheden direkte og målbare besparelser, bedre og mere synlige KPI’ere samt nye styringsredskaber

–       At supplere medlemmernes faglighed med stærke personlige ledelsesmæssige færdigheder – så de bliver bedre i stand til at sætte deres faglighed i spil. 

–       At øge medlemmernes strategiske egenskaber og kommercielle indsigt og derved sikre deres plads ved fremtidens direktionsbord og øge deres indflydelse.

–       At give medlemmerne stærke kommunikative redskaber, der kan øge deres synlighed, styrke deres gennemslagskraft og markedsværdi.

–     At give medlemmerne stærke redskaber til at optimere deres personale håndtering og lederskab. At styrke deres evne til at visionere og skabe retning og mål. Til at motivere, bemyndige og udvikle deres team. Til at skabe ekstraordinære resulater igennem deres medarbejdere. 

–       At udvikle medlemmernes mentale power og mindset. At udvikle deres “AI” (Adaptability) – og dermed deres tilgang til fremtiden, så de bliver endnu mere proaktive, mere forandringsskabende og mere holistiske i deres lederskab.

–       At sikre, at medlemmerne er på forkant og har dyb indsigt og konkrete færdigheder i bæredygtighed – herunder træning i FN’s verdensmål og i stand til at drive sin deres arbejdsplads i henhold til disse nye, vigtige pejlemærker.

Format

–       5 årlige møder fra 14.00-20.00 inkl. Afsluttende netværksmiddag

–     2 årlige helddagskurser i lederskab og kommunikation

–     2 årlige 2 timers coaching-sessions

–     Møder afvikles i et interaktivt format med høj grad af deltager involvering og med en blanding af manduktion, øvelser, opgaver, simulationer og virksomhedsbesøg

–      Møderne afvikles af de ansvarlige netværksdirektører økonomi- og procurement ekspert Søren Mølby Henriksen og leadership coach og formidlingstræner Thomas Rex Frederiksen. Disse suppleres af udefra kommende relevante eksperter indenfor mentaltræning og positiv psykologi, goalsetting, kommunikation og præsentationsteknik, networking og sociale kompetencer, motivation og meget mere

Format

Antal deltagere

Netværket vil maksimalt have 30 medlemmer og det tilstræbes, at der til enhver tid er min. 15 medlemmer.

Pris

19.475 pr. år

Hvis du vil i betragtning til en plads i gruppen, så udfyld skemaet herunder og vi vil kontakte dig for en uforpligtende samtale. 

Hør mere om Sustainable Procurement